EFSİAD

EKONOMİ BAKANLIĞINI ZİYARET ETTİK

Endüstriyel Fırın Sanayicileri ve İşadamları Derneğimiz 14 Şubat 2017 tarihinde Ankara'da Ekonomi Bakanlığı Müsteşarımızı ziyaret etti. Endüstriyel fırın imalatçıları ve yan sanayicilerini bir araya getirerek Haziran 2016 tarihinde kuruluşunu tamamlayan EFSİAD, sektör sorunlarının çözümü için yoğun emek harcıyor.Bu eksende Efsiad, 14 Şubat 2017 tarihi için Ekonomi Bakanlığı Müsteşarımız Sayın  İbrahim ŞENEL’den randevu aldı. Ekonomi Bakanlığında gerçekleşen toplantıda Efsiad Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özdeşlik, yönetim kurulu üyesi  Gökhan Karaaslan, genel sekreter Mikail Altıkulaç ve Misad yönetim kurulu üyesi Cihan Balaban hazır bulundu.Ekonomi Bakanlığı Müsteşarlık Makamında gerçekleşen toplantıya Müsteşar İbrahim Şenel’in yanı sıra daire başkanları da eşlik etti. Geçtiğimiz hafta üyelerimizden görüş ve öneriler neticesinde hazırlanarak rapor haline getirilen öneri dosyamız hem sözlü hem de yazılı olarak müsteşarımız İbrahim Şenel’e arz edildi. Ekonomi Bakanlığına sunulan dosyada; Sadece endüstriyel fırın sektörümüzün dış ticaret açığının 60.000.000USD olduğu ve bu açığın kapatılmasına destek amacıyla dernek üyelerimiz ve sanayicilerimizin ihracat hedefleri için için yeşil pasaport tahsis edilmesi; İthalat mevzuatındaki bazı açıklardan kaynaklı CE dosyası olmayan ve AB mevzuatına uymayan ömrünü doldurmuş makinaların yurda girişinin önlenmesine devam edilmesi;  bunun yanı sıra ülke kalkınmasına değer katacak ve ülkemizde yapılamayan ürünlerin CE deklarasyon onayı almış, teknik dosyası bulunan ve AB normlarına uyan ürünlerin ise kontrol şartıyla ülkeye girişine engel olunmaması; Ülkemize gelmeyi düşünen müşterilerimizin ve diğer firmaların ülkemize korkmadan gelebilmesi için Türkiye’nin güvenlik algısının pozitife dönüştürülmesi gerektiğini ve negatif algının ihracatın önündeki en büyük engellerden birisi olduğu vurgulandı. Diğer Taraftan, işgücü üzerinde bulunan %100’e ulaşan vergi oranların makul düzeylere çekilmesi ve eximbank kredi vadelerinin rakip ülkelerdeki gibi 8-12 yıl vadelere yükseltilmesi; Yerli üretimin teşvik edilmesi: Özellikle kamuda ihtiyaca binaen İthal edilen makine ve ekipmanların yerli olarak yapılabilmesi için kamudan başlamak üzere firmalara destek verilmesini ve yerli sanayicilerimize güven duyulması gerektiği vurgulandı. 

Sekiz aylık sürede otuz üyeye ulaşan Efsiad, her gün daha da güçlenerek endüstriyel fırın sektörünün temsilciliğine  “Birlikte Daha Güçlüyüz” sloganı ile devam ediyor.

 

  • 19/02/2017

Bizden Haberler

TÜM LİSTE