EFSİAD

3.Olağan Genel Kurulumuzu Yaptık

Pandemi koşulları nedenyle iki kez ertelediğimiz genel kurulumuzu 1 Temmuz 2021 tarihinde 40 üyenin katılımı ile gerçekleştirdik. İstanbul Ticaret Odası Vakfı tarafından işletilen Cemile Sultan Korusu Koru Teras Restorantta gerçekleşen genel kurulumuza üyelerimizin büyük çoğunluğu katıldı. 

Çoğunluğun önerisi ve onayı ile Divan başkanlığına Sayın Demet Erten, katip üyeliklere ise Sayın Beste Özdeşlik ve Sayın Fatih Akdil seçilmiştir. Divan kurulunca yapılan yoklamada toplantı için yeter sayısı tespit edilip genel kurulun başlatılmasına karar verilmiştir. Divan başkanlığınca gündem okunmuş ve gündeme ek madde talebi olan var mı diye sorulmuştur. Genel kurul hazirununca gündeme tüzük değişikliği maddesi konulması öneri getirilmiş ve tüzük değişikliği oy birliği ile gündeme eklenmiştir. Divan Başkanlığınca gündemin ilk maddesi olan Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Silah Arkadaşları ve bütün şehitlerimiz  için  saygı duruşu ve İstiklal Marşımız  ulusal bayrağımız eşliğinde okunmuştur. Dernek faaliyet raporu dernek genel sekreteri Mikail Altıkulaç tarafından genel kurula sözlü ve görsel olarak sunulmuştur. Denetim kurulu raporu genel kurula sunulmuş ve genel kurulca oy birliği ile  onaylanmıştır. Bilanço ve bütçe raporları dernek saymanı Sayın Serkan Ataş tarafında genel kurula sunulmuş ve genel kurulca oy birliğince onaylanmıştır. 2018 yılı denetleme kurulu raporu ve hesapları genel kurulca ibra edilerek onaylanmıştır. 2019 yılı denetleme kurulu raporu ve hesapları genel kurulca ibra edilerek onaylanmıştır. 2020 yılı denetleme kurulu raporu ve hesapları genel kurulca ibra edilerek onaylanmıştır. 2018 ve 2021 yılları arasında görev yapan yönetim kurulu adına yönetim kurulu başkanı Sayın Mehmet Özdeşlik genel kurula hitaben teşekkür konuşması yapmıştır. Tüzük değişikliği maddeleri okunmuş. Ve tüzük değişiklikleri aşağıdaki şekilde genel kurulca onaylanmıştır. Tüzük Değişikliği 1. Efsiad tüzüğü Madde 1 de ve tüzüğün devam eden bölümlerinde tekrarlanan derneğin uzun ismi olan “Endüstriyel Fırın Sanayicileri Ve İşadamları Derneği “ nin “ ENDÜSTRİYEL FIRIN SANAYİCİLERİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ “olarak değişmesi talebi genel kurul tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir. Tüzük Değişikliği 2: Efsiad tüzüğü sayfa 3 madde 4 üyelik bölümü başlığı altında” Dernek kurucuları ,Yönetim ve Denetim Kurullarında görev yapanlar ile Türk sanayiine hizmette bulunmuş kişilere , yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik sıfatı verilebilir. Onursal üyelerden aidat alınmaz ve oy hakları yoktur. Onursal üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler.” Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve genel kurulca oy birliği ile kabul edilmiştir.  “Efsiad’a ve Endüstriyel fırın sektörüne hizmet vermiş katkı sunmuş kişi veya kurumlara onursal üyelik veya onursal başkanlık gibi benzer payeler verilebilir. Onursal üyelik, onursal başkanlık veya başka bir paye verilmesi genel kurul kararı ile alınabilir. “

Seçim gündemine geçilmiş ve divan başkanlığı tarafından genel kurul hazirununa hitaben dernek yönetiminde bulunmak isteyen kişi ve liste olup olmadığı sorulmuş ve daha önce hazırlanmış bir adet yönetim kurulu asil yedek ve denetim kurulu asil ve yedek listesi divana sunulmuştur. Başka bir aday veya liste olup olmadığı  genel kurul hazirununa sorulmuş, ve başka aday olmadığı gözlenmiştir. Divana sunulan listeye göre Asil Üyeler:  Cihan Acaroğlu, Şakir Çiber, Demet Erten, Beste Özdeşlik, Ogün Öz, Gökhan Karaaslan Sertaç Çoğal  ve Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri : Kamil Arda Ülgen, Cem Özyıldırım, İhsan Gül, Turhan Cezayir, Mustafa Yılmazer, Gökhan Bolluk, Anıl Ataman’ dan oluşan yedek Yönetim Kurulu listesi oy birliğince seçilmiştir. Denetim Kurulu için: Asil: Erol Turgut, Emrehan Civan, Fatih Akdil, Yedekler Fatih Birbilen, Hakan Peker , Sinan Arslan oy birliği ile denetim kuruluna seçilmişlerdir. Seçilen Yönetim kurulunun tahmini bütçe kalemlerinde fasıllar arasında değişiklik yapıp bütçeyi kullanabilmesi için yetkilendirilmesi önergesi genel kurul tarafından oy birliğince onaylanmıştır. Seçilen yönetim kurulu adına Sayın Cihan Acaroğlu genel kurula teşekkür konuşması yapmıştır.Divan kuruluna Kurucu Başkan Sayın Mehmet Özdeşlik’e Onursal Başkanlık  verilmesi önergesi verilmiş; Onursal Başkanlık önergesi genel kurulda oy birliği ile kabul edilmiştir. Mehmet Özdeşlik Efsiad Onursal Başkanı seçilmiştir. Türkiye Makine Federasyonu Makfed genel kurul delegeleri verilen önerge ile Asil Üyeler  Cihan Acaroğlu, Beste Özdeşlik ve Şakir Çiber seçilmişlerdir. Yedek Üyeler ise Serkan Ataş, Salih Özata ve Engin Çakır oy birliği ile seçilmişlerdir. Dilek ve temenniler bölümünde genel kurul üyelerinden Oğuz Baykal, Hasan Çep, Fatih Akdil, Hakan Peker, Sinan Arslan, Ahmet Cahit Yüksel söz alarak dilek ve temennileri ile seçilen yönetim kuruluna başarı dileklerini iletmişlerdir.

  • 18/07/2021

Bizden Haberler

TÜM LİSTE