EFSİAD

Vizyonumuz

Efsiad , dünyamız hızla değişip gelişirken gerek ülkemizin gerekse üyelerimizin dünya pazarlarında daha aktif olması ve dünya zenginliklerinin daha adil bir düzlemde paylaşılarak gezegenimizde yaşayan bütün canlıların mutluluğu ile yaşanılabilir bir çevre duyarlılığını hedefler.

• Üyelerinin kurumsal altyapılarını güçlendiren,

• Üyeleri arasındaki sosyal, ticari ve milli şuuru geliştiren,

• Aynı misyonu paylaşan ulusal / uluslararası kuruluş ve müteşebbislerle sağlıklı ilişkiler kuran,

• İş çevrelerinin yararlanmasını sağlayacak platformlar ve fırsatlar oluşturan,

• İşbirliği alanları ve projeleri üreten,

• Ülkemiz ekonomisi ve müteşebbislerinin ulusal ve uluslararası alanda en güçlü ve tercih edilen firmalar olmasını hedefler.

• Efsiad, ekonomide ahlak ilkelerini öncelikle benimser.